Polisy unit-linked (AXA, AEGON, SKANDIA, GENERALI) alternatywą dla ZUS i OFE?

Kategorie: WARTO WIEDZIEĆ / FINANSE / EMERYTURA

Niestety, na dzień dzisiejszy nasza finansowa przyszłość nie zapowiada się zbyt dobrze – niewydolny system emerytalny zmusza nas do samodzielnego zatroszczenia się o wysokość naszej emerytury. W głowach świadomych swojej sytuacji Polaków rodzi się pytanie: który spośród dostępnych na rynku finansowym produktów najlepiej nadaje się do zapewnienia nam godnej emerytury?

Rozwiązaniem na pewno nie idealnym, aczkolwiek interesującym są produkty typu unit-linked oferowane przez takie firmy jak AXA, AEGON, Skandia, Generali itp., które mogą przynieść duże zyski, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych.

Polisy unit-linked („system naczyń połączonych”) spełnia jednocześnie dwie funkcje – ochronną (polisy z funduszem) oraz inwestycyjną. W produktach tego rodzaju, pierwsza funkcja pomaga spełnić pewne wymogi formalne przynoszące korzyści beneficjentom, zaś najbardziej istotna jest funkcja inwestycyjna, której podstawowym założeniem jest długoterminowa inwestycja przynosząca realne zyski.

Dlaczego nie „gołe” fundusze?

Wysokie zyski pojawiające się w reklamach funduszy inwestycyjnych mogą kusić, jednakże sam produkt (w ujęciu krótkoterminowym) jest ryzykowny – podobnie jak akcje, fundusze narażone są zarówno na wahania koniunkturalne jak i spekulacje – dlatego przewidzenie zmian przez zwykłego „Kowalskiego”, który nie analizuje rynku finansowego szczegółowo, jest praktycznie niemożliwe. Fundusze inwestycyjne mają dla „Kowalskiego” sens istnienia, dopiero gdy stają się odporną na rynkowe spadki inwestycją długoterminową.

Polisy unit-linked mają wiele zalet. Jedną z nich jest możliwość wypłaty zgromadzonych środków wskazanemu beneficjentowi bez żadnego podatku. Oprócz tego, osoba nie musi być członkiem rodziny – można w takim razie założyć, że „unit-link” jest w pewnym sensie darowizną bez podatku. W takich produktach suma ubezpieczenie jest bardzo niska a świadczenie wypłacane jest ze zgromadzonych środków.

Zabezpieczenie przed windykacją

Dodatkowym plusem polis tego rodzaju jest zabezpieczenie prawne przed windykacją – 75 proc. środków nie podlega windykacji oraz wyłączone jest z postępowania sądowego. Wyjątkiem są jedynie roszczenia alimentacyjne, z powodu których zająć można całą inwestycję.

Zmieniaj strukturę portfela bez opłat

Kolejną zaletą jest możliwość bezpłatnej konwersji środków w ramach jednego programu 12 razy w jednym roku ubezpieczeniowym. Porównując ze „zwykłymi” funduszami kupowanymi w bankach koszt ten sięga nawet 5 proc. przenoszonych środków.

Podatek Belki dopiero na koniec inwestycji

Z racji tego, że polisa unit-linked również jest inwestycją, nałożony jest na nią 19 procentowy podatek Belki, którego nie da się uniknąć – mamy jednak możliwość odroczyć go na koniec całego programu, dzięki czemu nasze zyski przy konwersjach nie bedą pomniejszone o jedną piątą, a efekt procentu składanego będzie znacznie silniejszy.

Zarządzaj rozważnie

Kolejną korzyścią płynącą z regularnego inwestowania jest uzyskanie dobrego rezultatu nawet w obliczu bessy na rynkach finansowych. Zyski, które nagromadziły się do czasu pojawienia się złej koniunktury można przenieść np. na fundusze bezpieczne, aby nie ponieść straty, a miesięczne składki inwestować w agresywne fundusze, żeby po jak najniższych cenach zakupić jak największą ilość jednostek uczestnictwa. Kiedy przyjdzie hossa, wyniki agresywnych funduszy wrócą do normy i sprawdzi się zasada „kupuj tanio, sprzedawaj drogo” – fundusze nie będą musiały wypracowywać gigantycznych zysków, a wystarczy że „odbiją się od dna”.

Wydaje się dziecinnie proste, jednak przewidywanie i rozpoznawanie koniunktury takie nie jest, dlatego powinno się konsultować takie decyzje z osobą, która na bieżąco monitoruje sytuację finansową.

Portfel online

Niewiele produktów ubezpieczeniowych posiada możliwość ciągłego ich kontrolowania przez internet. Za pośrednictwem portfela on-line, można zarówno dokonać konwersji jak i sprawdzić ile środków udało się zgromadzić. Dodatkowo, mamy również dostęp do wszelkich informacji związanych z kosztami utrzymania naszego produktu. Pozostałe sprawy, takie jak wypłata środków, czy zmiana danych osobowych muszą odbywać się drogą listową ze względów bezpieczeństwa.

Nic za darmo

Nie można ominąć jednak wad produktów tego rodzaju. Jedną z nich są stosunkowo wysokie koszty prowadzenia takich unit-link’ów – oprócz opłaty wstępnej (nawet o 15% od pierwszej składki rocznej), obowiązuje również opłata administracyjna (maks. 10 zł miesięcznie) oraz zależnie od wybranego portfela, opłata za zarządzanie – w wys. ok. 4% w skali roku. Pamietajmy jednak, że takie polisy są inwestycjami długoterminowymi, które odrobią straty poniesione przez koszty w dłuższym okresie czasu.

Zablokowanie środków z korzyścią dla nas

Towarzystwa ubezpieczeniowe nie bez przyczyny nałożyły astronomiczne opłaty za wcześniejsze zerwanie umowy. Wydaje się zbrodnią fakt, że w przypadku rezygnacji z polisy możemy stracić nawet 90% wpłaconych środków. Ma to jednak zmusić nas do tego, aby taki produkt był traktowany jako inwestycja długoterminowa – wiadomo, że gdybyśmy mieli nieograniczony dostęp do zgromadzonej kwoty bez żadnych konsekwencji, na pewno w ciągu 15-20 lat (czyli w okresie inwestycji)  znalazłby się jakiś bardzo istotny cel, na który „musielibyśmy” przeznaczyć te pieniądze. Kiedy liczymy się z konsekwencjami zerwania umowy, ważniejszy jest dla nas cel długoterminowy. Dopiero gdy „nauczymy się” oszczędzać, ubezpieczyciel da nam dostęp do zebranych środków bez dodatkowych opłat – najwcześniej po 10 latach.

Konto dodatkowe lokacie nierówne

Większość unit-linków umożliwia swoim klientom wpłatę środków na konto dodatkowe. Wiele osób myśli, że jest to świetna alternatywa dla lokaty – mają rację tylko wtedy, gdy mówi się o lokacie długoterminowej. Przechowanie części oszczędności przez krótki okres czasu, spowoduje sytuację w której opłaty i inflacja będzie wyższa niż osiągany zysk.

Co wybrać?

Budowa większości produktów typu unit-linked jest bardzo do siebie zbliżona, każdy klient samodzielnie powinien wybrać produkt, który zaspokaja jego oczekiwania, chociażby pod względem liczby funduszy inwestycyjnych, czy wysokości opłat. Jeśli chcesz dokonać właściwego wyboru, porównaj polisy samodzielnie w Money24